อำเภอลาดบัวหลวง แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 7 ตำบล
    1.ตำบลลาดบัวหลวง    
    2.ตำบลสามเมือง    
    3.ตำบลพระยาบันลือ    
    4.ตำบลสิงหนาท    
    5.ตำบลหลักชัย    
    6.ตำบลคู้สลอด    
    7.ตำบลคลองพระยาบันลือ    
       
       
       
       
       
    <<BACK