อำเภอบางไทร แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 23 ตำบล
    1.ตำบลบางไทร   13.ตำบลบางพลี
    2.ตำบลไม้ตรา   14.ตำบลโพแตง
    3.ตำบลบ้านกลึง   15.ตำบลเชียงรากน้อย
    4.ตำบลบ้านม้า   16.ตำบลแคออก
    5.ตำบลสนามชัย   17.ตำบลหน้าไม้
    6.ตำบลไผ่พระ   18.ตำบลช่างเหล็ก
    7.ตำบลโคกช้าง   19.ตำบลห่อหมก
    8.ตำบลบ้านเกาะ   20.ตำบลบ้านแป้ง
    9.ตำบลราชคราม   21.ตำบลช้างใหญ่
  10.ตำบลช้างน้อย   22.ตำบลบางยี่โท
  11.ตำบลแคตก   23.ตำบลกกแก้วบูรพา
  12.ตำบลแคออก    
    <<BACK