อำเภอบางปะอิน แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 18 ตำบล
    1.ตำบลคลองจิก   10. ตำบลวัดยม
    2.ตำบลเชียงรากน้อย   11.ตำบลบ้านพลับ
    3.ตำบลตลิ่งชัน   12.ตำบลขนอนหลวง
    4.ตำบลบ้านหว้า   13.ตำบลเกาะเกิด
    5.ตำบลบ้านกรด   14.ตำบลบ้านเลน
    6.ตำบลบ้านโพ   15.ตำบลบางกระสั้น
    7.ตำบลบ้านแป้ง   16.ตำบลสามเรือน
    8.ตำบลตลาดเกรียบ   17.ตำบลบ้านสร้าง
    9.ตำบลบางประแดง   18.ตำบลคุ้งลาน
       
    <<BACK