อำเภอบางบาล แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 16 ตำบล
    1.ตำบลบางบาล     9. ตำบลน้ำเต้า
    2.ตำบลวัดยม   10.ตำบลทางช้าง
    3.ตำบลไทรน้อย   11.ตำบลวัดตะกู
    4.ตำบลสะพานไทย   12.ตำบลบางหลวง
    5.ตำบลมหาพราหมณ์   13.ตำบลบางหลวงโดด
    6.ตำบลกบเจา   14.ตำบลบางหัก
    7.ตำบลบ้านคลัง   15.ตำบลบางชะนี
    8.ตำบลพระขาว   16.ตำบลบ้านกุ่ม
       
       
    << BACK