สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ยินดีให้บริการด้านข้อมูลดิน, แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก, ปุ๋ยพืชสด, สารเร่ง พด. ต่าง ๆ โทร. 0-3626-8016

  ข่าวประชาสัมพันธ์


        สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 59   
        ข่าวบำบัดทุกข์ บำรุงสุข   
        ข่าวเปิดธนารปุ๋ยอินทรีย์   
        ข่าวผลิตปุ๋ยหมัก 1   
        ข่าวผลิตปุ๋ยหมักฯ 2   
        ข่าวพืชปุ๋ยสด

        ข่าวหญ้าเนเปียร์     

        ข่าวหมอดินน้อย     

 

          สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
         ที่อยู่ เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง
            อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
          เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-8016 แฟกซ์ 0-3626-7252
E-mail: sri01@ldd.go.th