สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ยินดีให้บริการด้านข้อมูลดิน, แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก, ปุ๋ยพืชสด, สารเร่ง พด. ต่าง ๆ โทร. 0-3626-8016

  กิจกรรม


                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2559   
                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2558   
                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2556   
                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2554   
                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2553   
                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2552

                                     รูปภาพกิจกรรม ปี 2549     

 

          สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
         ที่อยู่ เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง
            อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
          เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-8016 แฟกซ์ 0-3626-7252
E-mail: sri01@ldd.go.th