สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-14 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย ขอบคุณคะ)