ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

บริการของเรา


ให้คำปรึกษา

เรื่องดิน การเพาะปลูก แก่เกษตรกร

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. กรมพัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 7 9 11 12

บริการกล้าหญ้าแฝก

ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมดำเนินการขยายพันธุ์

บริการพืชปุ๋ยสด

ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ

สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด

OnlineOffline

ติดต่อเรา


สำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

02-577-3371