::: พรก. ลาช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด :::

 :: พรก. ลาช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด
ข้อความ
    พนักงานยราชการ(ชาย) สามารถลาช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด ได้หรือไม่
 
     โดยคุณ : พรก.ชาย     [วันที่   16/7/2556  เวลา 10:29 น.   ]     

 

 ::ความคิดเห็นที่ 1
    พนักงานราชการไม่สามารถลาได้ครับ ลาได้เฉพาะข้าราชการครับ
ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจเอาครับ 
     โดยคุณ : McArowana     [วันที่   17/7/2556  เวลา 11:36 น.]    E-Mail : ittarat@hotmail.com