สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  1. นักวิชาการเงินและบัญชี
  2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  3. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
  4. นักวิชาการเกษตร

  คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม