สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี
  2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  3. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
  4. นักวิชาการเกษตร

พร้อมวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ  คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม