สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง  โดยรับสมัครในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้

  • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
  • นักวิชาการเกษตร
 คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน