สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง  โดยรับสมัครในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้

  • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
  • นักวิชาการเกษตร
 คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม