สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ,นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่ , นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และอาคารเก็บพัสดุในเรื่องโครงสร้างและความเรียบร้อยให้ตรงตามแบบที่กำหนด ณ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน