สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด และเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและมอบนโยบายการทำงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ (ต้นกันเกลา) จากนั้นร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญในเรื่อง - นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงาน - การบรรยาย โครงการพัฒนา และพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต - รับฟังแนวทางการทำงานของ สพข.1 และ สพด.ในสังกัด ณ ห้องอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน