สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาด จ.ปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายผลผลิต เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว และเป็นอีกช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งทางตลาดไทจะให้บริการเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีนายเฉลิมขัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงาน ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน