สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ,นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่ , นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และอาคารเก็บพัสดุในเรื่องโครงสร้างและความเรียบร้อยให้ตรงตามแผนที่กำหนด พร้อมกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้ตรงตามเเบบแผนที่กำหนด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน