สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยติดตามงานโครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินเเละน้ำพื้นที่ลุ่มดอน พร้อมทั้งวางเเผนการดำเนินการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาฯ พร้อมหารือเเนวทาง ผู้ดำเนินงานภายในเเปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนสอนดี การดำเนินงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน