สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย เจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี ณ โรงเเรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน