สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน /กลุ่ม,ฝ่าย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบรรยายเเนะนำเเนวทางการพัฒนาที่ดินยุค ๔.๐ เเละรับฟังการบรรยายประสบการณ์เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ ณ กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดย นายยวง เขียวนิล หมอดินอาสา จ.นนทบุรี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินยุค ๔.๐

      - การวางเเผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดย นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตน์ศรัณย์ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
      - งานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน โดยนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊ายอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อการทำเเผนที่
      - การใช้บัตรดินดี โดยนางกัญจรัน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
      - เเนะนำการสื่อสาร Chatbot คุยกับหมอดิน โดยนายธงธรรม ศิริธรรม กลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่
      - ปัจจัย มาตรการเเละขั้นตอนเพื่อรับมือภัยเเล้ง โดยนายสกล ผ่านเมือง กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

  และการตอบข้อซักถาม จากนั้นเเบ่งกลุ่มสนทนาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละประสบการณ์จากกลุ่มสนทนา จำนวน ๕ กลุ่ม บทเรียนจากหมอดินอาสา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จำนวน ๕๐๐ ท่าน ณ โรงเเรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน