สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2563

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
24 ก.ค. 63 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 29
24 ก.ค. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 21
03 ก.ค. 63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 108
23 มิ.ย. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 34
23 พ.ค. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๗ ปี ในรูปแบบ Social Distancing ทำกิจกรรมผ่าน VDO Conference 43
23 พ.ค. 63 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๗ ปี 48
19 มี.ค. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 62
22 ก.พ. 63 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 56
22 ก.พ. 63 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทาง การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 52
13 ก.พ. 63 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ 55
13 ก.พ. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 55
12 ก.พ. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมบรรยายเเนะนำเเนวทางการพัฒนาที่ดินยุค ๔.๐ เเละรับฟังการบรรยายประสบการณ์เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ 65
03 ก.พ. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญภัยแล้ง 46
10 ม.ค. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 116
10 ม.ค. 63 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ 57

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน