สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2556

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
31 ม.ค. 56 ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์ ศึกษาดูงานและร่วมหว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4020
30 ม.ค. 56 ประมวลภาพ โครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 4046
18 ม.ค. 56 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวชมงาน"เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง" 8-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 4031
18 ม.ค. 56 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4080
16 ม.ค. 56 ประมวลภาพงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร ๑๐" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556 4073
04 ม.ค. 56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด โดยยกเลิกแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 รายการ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน ลักษณะนั่งสองแถวยี่ห้อ DATSUN) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น. 4090

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา