สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        นาย อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ประจำปี 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงข้าวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา