สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา