สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้มอบหมายให้นาย รังสฤษฎ์ สำเภาพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ หน้าลานเอนกประสงค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา