สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส ได้มาตรวจสอบ กิจกรรม 5 ส ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และชาว สพข.1 ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการ และนำชมกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา