สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


         นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม และสถานีพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง หลังจากนั้นได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 โดยมี นางภัทราภรณ์ โสเจยยะ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะ มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา