สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา