สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบหมายให้นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากหมู่บ้านสินทรัพย์ และนำชมกิจกรรมในโอกาสที่ขอศึกษาดูงานและร่วม หว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ณ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ จุดสาธิตเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ