::: วิธีการแก้ไขดินที่มีค่า pH เป็นด่าง :::   

 :: วิธีการแก้ไขดินที่มีค่า pH เป็นด่าง
ข้อความ
   ผมได้นำดินไปตรวจที่หน่วยงานแห่งหนึ่ง แล้วผลค่า pH ดิน เป็น 7.5 มีค่าเป็นด่างเล็กน้อย ถ้าผมจะอยากได้ค่าอยู่ที่ 6.5 ผมจะมีวิธีการใดและจะมีสารอะไรสามารถปรับได้ถาวรบ้างไหมครับ
 
     โดยคุณ : ดนัย     [วันที่   21/7/2566  เวลา 08:43 น.   ]    E-Mail :