::: พด.9 ใครทราบบ้างว่า ใช้สำหรับทำอะไร :::   

 :: พด.9 ใครทราบบ้างว่า ใช้สำหรับทำอะไร
ข้อความ
   สวัสดีครับ วันนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ขอนำเสนอ สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 จุลินทรีย์ช่วยสลายฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว
สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่เบอร์ 035454081
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   16/2/2566  เวลา 10:45 น.   ]    E-Mail : spb01@ldd.go.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 เป็นจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว หมายถึง จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสภาพดินเปรี้ยว โดยการผลิตกรดอินทรีย์บางชนิดออกมาเพื่อละลายฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ต่อพืชและในดิน

++ คุณสมบัติของสารเร่ง พด.9 ++


1. ช่วยแปรสภาพสารประกอบฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

2. เจริญได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5 - 6.5

3. ผลิตกรดอินทรีย์และสารเสริมการเจริญเติบโตบางชนิดเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช

++ วิธีการขยายเชื้อสารเร่ง พด.9 ++

1. ปุ๋ยหมัก จำนวน 300 กิโลกรัม

2. รำข้าว จำนวน 3 กิโลกรัม

3. สารเร่ง พด.9 จำนวน 1 ซอง (25 กรัม)

วิธีทำ : ขั้นตอนที่ 1 ขยายเชื้อจุลินทรีย์ 10 ลิตร

ละลายสารเร่ง พด.9 ในน้ำ กวนส่วนผสมนาน 5 นาทีเพื่อให้เชื้อพร้อมทำกิจกรรม

วิธีทำ : ขั้นตอนที่ 2 ผสมเชื้อจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมัก

นำจุลินทรีย์ที่ขยายได้ ผสมในปุ๋ยหมักและรำละเอียด คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันและให้มีความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์ ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูง 50 เซนติเมตร กองปุ๋ยหมักในที่ร่มเป็นเวลา
4 วัน จึงนำไปใช้ได้
การดูแลรักษาการขยายเชื้อสารเร่ง พด.9 :

1. รักษาความชื้นอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการขยายเชื้อในกองปุ๋ยหมัก โดยใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยหมัก

อัตราและวิธีการใช้เชื้อสารเร่ง พด.9 :

ข้าว ใช้ 100 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านตามหลังการไถกลบตอซังหรือไถแปร

พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใส่ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ระหว่างแถวปลูกพืชหรือหว่านทั่วแปลง

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้ 3 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ตอนเตรียมหลุมปลูกโดยคลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก และช่วงพืชเจริญหว่านให้ทั่วทรงพุ่ม

แปลงเพาะกล้า ใส่ 10 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร หว่านให้ทั่วแปลงเพาะกล้า

++ ประโยชน์ของสารเร่ง พด.9 ++

1. เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อยหรือค่า pH ของดิน 4.5-6.0

2. ทำให้พืชเจริญเติบโตและสมบูรณ์
3.ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสลง ช่วยประหยัดต้นทุนเกษตรกร

** ข้อปฏิบัติ **

1. ห้ามเผาตอซัง ให้ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

2. ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือวัสดุปรับปรุงดิน อาทิ ปอเทือง ถั่วเขียว หว่านเพื่อบำรุงดิน
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   8/3/2566  เวลา 10:06 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th 


 ::ความคิดเห็นที่ 2

   ::ความคิดเห็นที่ 1
ต้องเจาะจงไหมครับว่าจะต้องใช้กับพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างเดียว ดินทั่วๆไปสามารถนำไปใช้ได้ไหมครับ เช่น ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง เป็นต้น ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : สามารถ     [วันที่   21/3/2566  เวลา 09:19 น.]    E-Mail :


 ::ความคิดเห็นที่ 3

   สวัสดีครับ ขอตอบคำถามของความคิดเห็นที่ 2
จริงๆแล้ว สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.9 ทางกรมได้คัดแยกจุลินทรีย์ออกมาเฉพาะสำหรับย่อยสลายฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวซึ่งธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงเอาไว้จนพืชไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ จำเป็นที่จะต้องมีจุลินทรีย์จากสารเร่ง พด.9 ไปช่วยย่อย แต่จริงๆแล้วยังมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายอนินทรีย์ฟอสเฟต เราเรียกว่า Phosphate Solubilizing Microorganism ; PSM) โดยย่อยสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ อาทิเช่น Rhizobium sp. ,Bacillus sp. ,Burkholderia sp. เป็นต้น ซึ่งพบเจอได้ทั่วไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณรากพืช ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   29/3/2566  เวลา 14:59 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th