::: พด.13 ไมคอร์ไรซา ช่วยเสริมระบบรากพืช ดูุดปุ๋ย :::   

 :: พด.13 ไมคอร์ไรซา ช่วยเสริมระบบรากพืช ดูุดปุ๋ย
ข้อความ
    สารเร่ง พด.13 ไมคอร์ไรซา สำหรับข้าวโพด ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการลดต้นทุน
สารเร่ง พด.13 ประกอบด้วยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 2 สายพันธุ์ (Glomus sp. และ Acaulospora sp. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด) และแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ (แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azotobacter chroococcum และแบคทีเรีย ผลิตฮอร์โมนพืช Bacillus sp. ช่วยให้ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากได้เพิ่มขึ้น)
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035454081
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   9/11/2565  เวลา 11:47 น.   ]    E-Mail : spb01@ldd.go.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   สวัสดีครับ จริงๆแล้วไมคอร์ไรซา น่าจะสามารถใช้ได้ทุกพืชตามที่ผมเข้าใจใช่ไหมครับ เพราะราตัวนี้เขาจะไปจับที่ระบบราก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดกินปุ๋ยดีขึ้น ซึ่งแน่นอนพืชทุกชนิดมีราก มันก็น่าจะนำไปใช้กับพืชอื่นได้
 
     โดยคุณ : รณชัย     [วันที่   9/1/2566  เวลา 09:29 น.]    E-Mail :


 ::ความคิดเห็นที่ 2

   (ตอบความคิดเห็นที่ 1) ใช่ครับ ในธรรมชาติจะมีไมคอร์ไรซาอยู่แล้ว เช่น ในป่าธรรมชาติ พื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด ตามรากหญ้าแฝก ฯลฯ มันจะอาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชต่างๆ เพื่อเสริมการทำงานในการช่วยดูดน้ำและธาตุอาหาร ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ
สำหรับสารเร่ง พด.13 ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตออกมากับพืชข้าวโพด เนื่องจากเป็นโครงการสำหรับส่งเสริมกับพืชเศรษฐกิจ นั่นก็คือ ข้าวโพดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัด ครับ
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   11/1/2566  เวลา 10:49 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th 


 ::ความคิดเห็นที่ 3

   สวัสดีครับ ผมไปขอสารเร่ง พด.13 มาแล้ว ผมเอาไปใส่ในต้นสมุนไพร(กัญชา กัญชง) โดยฉีกซองเทใส่ลงในกระถาง แล้วรดน้ำตาม ตอนนี้เหมือนต้นพืชจะเจริญเติบโตขึ้นดีกว่า อีกต้นที่ผมไม่ได้ใส่ (ใส่ได้ประมาณ 15 วัน) เดี๋ยวถ้าแวะไปจังหวัดจะเข้าไปขอรับสารเร่ง พด.13 เพิ่มนะครับ ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : ขจรศักดิ์     [วันที่   9/2/2566  เวลา 09:55 น.]    E-Mail :