::: การขอรับสารพด. :::   

 :: การขอรับสารพด.
ข้อความ
   สวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ อยากจะทราบขั้นตอนการขอรับสารพด.ของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 
     โดยคุณ : แสงนภา     [วันที่   6/6/2563  เวลา 22:38 น.   ]    E-Mail : conrak_01@hotmail.com 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   สวัสดีครับ การขอรับบริการสารเร่ง พด.1-12 หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มีขั้นตอน ดังนี้
1) แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ พด.พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2) ทางเจ้าหน้าที่ พด.จะกรอกข้อมูล และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเกษตรกร
3) เจ้าหน้าที่ พด.จะมีเอกสารมาให้เซนต์ลายมือชื่อ พร้อมให้คำอธิบายเกี่ยวกับสารเร่ง พด.ต่างๆ
ใช้เวลาในการทำเรื่องประมาณ 5 นาที ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   17/7/2563  เวลา 11:44 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th