::: บัตรดินดี :::   

 :: บัตรดินดี
ข้อความ
   ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับบัตรดินดี ของกรมพัฒนาที่ดิน เลยอยากสอบถามว่ามันคืออะไรครับ ช่วยเกษตรกรได้อย่างไร แล้วถ้าอยากได้จะต้องทำยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : สถาพร     [วันที่   4/2/2563  เวลา 09:04 น.   ]    E-Mail :

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   บัตรดินดี คือ บัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน และให้คำแนะนำการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว หากเกษตรท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 แห่ง หรือสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศ
สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ดังนี้
- รู้จักชุดดินในแปลง
 - ได้รับคำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 - สืบค้นสาระความรู้ในคลังข้อมูลดิน
 - แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้มีบัตรดินดี
 - รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น กล้าหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุปูนเพื่อการเกษตรเป็นต้น
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   20/5/2563  เวลา 10:52 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th