::: 5 ธันวา วันดินโลก :::   

 :: 5 ธันวา วันดินโลก
ข้อความ
    5 ธันวา "วันดินโลก" คือ??
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   13/11/2561  เวลา 15:35 น.   ]    E-Mail : spb01@ldd.go.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

    5 ธันวา วันดินโลก เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/wsd01_2.html
 
     โดยคุณ : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     [วันที่   27/8/2562  เวลา 10:35 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th