::: อยากจะขอเมล็ดปองเทืองมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้างคุ :::   

 :: อยากจะขอเมล็ดปองเทืองมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้างคุ
ข้อความ
   อยากทราบขั้นตอนการขอเมล็ดปอเทือง และวิธีการปลูกค่ะ
 
     โดยคุณ : น้ำ     [วันที่   18/6/2561  เวลา 09:34 น.   ]    E-Mail : Namkang53@hotmail.co.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   สำหรับขั้นตอนการรับบริการเมล็ดปอเทืองเพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินของเรานั้น ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบมาครับ จะได้รับเมล็ดปอเทือง 25 กิโลกรัม สามารถนำไปหว่านในแปลงได้ 5 ไร่ ในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัมครับ ปอเทืองจะออกดอกเมื่ออายุได้ประมาณ 50-60 วัน ระยะออกดอกจะมีปริมาณธาตุอากหารที่สูง ให้ทำการไถกลบลงดิน สำหรับเพิ่มปุ๋ยในดินได้เลยครับ หมัก 14 วัน ก็สามารถทำการปลูกพืชต่อไปได้ครับ
 
     โดยคุณ : พัฒนาที่ดินสุพรรณ     [วันที่   19/7/2561  เวลา 11:48 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th