::: ยังมีงบประมาณหรือไม่ :::   

 :: ยังมีงบประมาณหรือไม่
ข้อความ
   ยังมีงบประมาณเพื่อขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตรอยู่หรือไม่
 
     โดยคุณ : ประเสริฐ     [วันที่   17/2/2559  เวลา 16:59 น.   ]    E-Mail : sert27@hotmail.co.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

   เรียน คุณประเสริฐ
สำหรับโครงการแหล่งน้ำไร่นานอกเชตชลประทาน สามารถส่งเอกสารมาไ้ด้ครับเพราะจะมีโครงการนี้อยู่แล้วทุกปีครับ
เอกสารที่ต้องเตรียม
1) สำเนาโฉนดแปลงที่จะขุด จำนวน 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สามารถมายื่นเอกสารได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีหรือสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่ท่านมีแปลงที่จะทำการขุดครับ

หมายเหตุ
1.กรณีเจ้าตัวไม่ใช่คนในจังหวัดนั้นแต่มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดที่จะขุดก็สามารถยื่นขอโครงการได้ครับ
2.ในส่วนของเงินสมทบ 2,500 บาทต่อบ่อนั้นยังไม่ต้องชำระจนกว่าจะขุดบ่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งท่านอีกครั้ง และถ้าชำระในส่วนของเงินสมทบแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีหลักฐานการชำระเงินให้ท่านไว้เป็นหลักฐานต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
 
     โดยคุณ : สพด.สุพรรณบุรี     [วันที่   20/2/2559  เวลา 10:02 น.]    E-Mail : spb01@ldd.go.th