::: สวนผสม :::   

 :: สวนผสม
ข้อความ
   สวนผสมชุมพร
 
     โดยคุณ : วิเชียร คูกิติรัตน์     [วันที่   15/1/2559  เวลา 16:40 น.   ]    E-Mail : wichian.kookitirat@ktb.co.th 

 ::ความคิดเห็นที่ 1

    เรียนคุณวิเชียร หากสนใจเรื่องการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืช ในระบบไร่นาสวนผสม เข้าไปเยี่ยมชมในเว็บของพัฒนาที่ดินสุพรรณ ชม การปลูกพืชแนวคิดหลุมพอเพียง หรือเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นฐานของการทำการเกษตรที่ยั่งยืนได้ที่ http://r01.ldd.go.th/spb/ นะครับ
เพลงมนต์เมืองสุพรรณ (แนะนำพัฒนาที่ดิน ปี 2559 เวอร์ชั่น 3) https://youtu.be/L4lBAgTwEPc
 
     โดยคุณ : หมอดินวันชัย      [วันที่   11/2/2559  เวลา 17:29 น.]    E-Mail : wongsa3000@gmail.com