พัฒนาที่ดินดอนเจดีย์รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน รณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานฯ

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินดอนเจดีย์และอำเภอหนองหญ้าไซ ได้จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  รณรงค์ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ 61 พรรษา ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่3 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีนายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
   ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้บริการวิเคราะห์ดินด้วยชุดTestkit ให้กับเกษตรกรที่นำตัวอย่างดินมาส่งวิเคราะห์
รวมไปถึงชี้แจงในการจัดโครงการ การให้คำแนะนำการจัดการดิน การเก็บตัวอย่างดิน การปรับปรุงบำรุงดิน แหล่งน้ำในไร่นา(นอกเขตชลประทาน)1,260 ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น
   การจัดการครั้งนี้มีหน่วยงาน องค์กรและบุคลากรมาร่วม อาทิ สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ กลุ่มเข้มแข็งหมอดินบุญชู แก้วกระจ่าง หมอดินอาสาฯ ตำรวจ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรทั่วไป มาร่วมกิจกรรมในการจัดงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

   เครดิตภาพ;นายณัฐพล อินทรวิชัย เจ้าหน้าที่ฯ