สุพรรณ “รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสด” ที่อู่ทอง

   

   วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ผู้นำชมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และ ประชาชน ตำบลดอนคา ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน โดยท่านธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงนา หมู่ที่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 210 คน โดย น.ส.ไพริน เพ็งสุข นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก นายทนง ไม้เลี้ยง นายองอาจ นักฟ้อน นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นายชิน ศรีท้าว หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน (นายณัฐพล อินทรวิชัย ถ่ายภาพ)
   ในงานมีการออกร้านนิทรรศการ มีการสาธิตไถกลบตอซัง การไถกลบพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ พร้อมคำแนะนำ เผยแพร่ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ แจกจ่ายสารเร่งจุลินทรีย์ พด.1 – พด.12 น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ เอกสารการผลิตและปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน งานเริ่ม 08.30 – 15.30 น.


  ดาวน์โหลดเอกสาร
      - เอกสารคำกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช หมู่4 ตำบลดอนคา
      - เอกสาร ประกอบโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช หันมาปลูกพืชปุ๋ยสด"ปอเทือง"ปรับปรุงบำรุงดิน

   ภาพโดย:นายณัฐพล อินทรวิชัย เจ้าหน้าที่ฯ
   เจ้าของแปลงนาสาธิต;นายทองพูล ศรีท้าว