สุพรรณรณรงค์ไถกลบตอซังฯ บรรเทาโลกร้อน ที่สามชุก


             วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก สำนักงานเกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดหนองผักนาก ผู้นำชมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และ ประชาชน ตำบลหนองผักนาก ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน และบรรเทาภาวะโลกร้อน มี นายศรายุทธ์ หอมจันทร์ กำนันตำบลหนองผักนาก กล่าวต้อนรับ ประธานและผู้จัดงาน นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ท่านพิริยะ ฉันทดิลก นายอำเภอสามชุก ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงนาสาธิตหมอดินนิมิต สว่างศรี หมู่ 2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
            มีคณะผู้จัดงาน ผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน เช่น นายอำนาจ เพชรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกฯ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ เกษตรอำเภอสามชุก นายปริญญา มงคลคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนาก ร้อยโทพงษ์พานิช  ผากา หัวหน้าชุด กกล.รส.พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จทบ.กาญจนบุรี สมาชิกสภาเกษตรกร เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 200 คน โดย นายทนง ไม้เลี้ยง นายองอาจ นักฟ้อน นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ และทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน
            สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ออกร้านนิทรรศการ แนะนำ เผยแพร่ความรู้ ฝึกปฏิบัติการผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น น้ำหมักชีวภาพ พด.2 พด.6 สารสกัดสมันไพร พด.7 ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ งานเริ่ม 08.30 – 16.00 น.
            1) กำหนดการจัดงาน รณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสด ที่ อำเภอสามชุก
            2) เอกสารประกอบการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด อำเภอสามชุก