พัที่ดิรณรงค์ไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่ศรีประจันต์


             วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์บริหารศัตรูพืช บริษัทสยามคูโบต้า สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ผู้นำชมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และ ประชาชน ตำบลศรีประจันต์ ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน และบรรเทาภาวะโลกร้อน“เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” มีท่านธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต นายอำเภอศรีประจันต์ กล่าวต้อนรับ ประธานและผู้จัดงาน ท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ท่านมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 5 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี
              มีคณะผู้จัดงาน/ร่วมงาน เช่น นายก มานพ อิทธิสาร ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ นายสมภพ เอี่ยมวิริยะวัฒน์ เกษตรอำเภอศรีประจันต์ กำนันไพบูลย์ น้ำค้าง อาจารย์วิไล บัวเอี่ยม และ ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน เกษตรกร หมอดินอาสา ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 300 คน โดย น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน และทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นแม่งาน
         ในงานมีการออกร้านนิทรรศการ ของ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์บริหารศัตรูพืช บริษัทคูโบต้า สำนักงานเกษตรอำเภอ ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์ และการแสดงของนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล มีการสาธิต แนะนำ เผยแพร่ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน การปลูกข้าว การบริหารจัดการศัตรูพืช การพัฒนา/การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ งานเริ่ม 08.30 – 15.30 น.

             1) กำหนดการจัดงานโครงการฯ
             2) เอกสารประกอบโครงการฯ