โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชเวอร์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีการวิเคราะห์ดินในแปลงของตนเอง โปรแกรมนี้พัฒนาโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความประสานและร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
เริ่มดำำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งประเทศ
   เหนือ
   กลาง
  ตะวันออก
          อีสาน
  ใต้
  กำแพงเพชร   กาญจนบุรี   จันทบุรี   กาฬสินธุ์   เลย   กระบี่
  เชียงราย   ชัยนาท   ฉะเชิงเทรา   ขอนแก่น   ศรีสะเกษ   ชุมพร
  เชียงใหม่   นครนายก   ชลบุรี   ชัยภูมิ   สกลนคร   ตรัง
  ตาก   นครปฐม   ตราด   นครพนม   สุรินทร์   นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์   นนทบุรี   ปราจีนบุรี   นครราชสีมา   หนองคาย   นราธิวาส
  น่าน   ปทุมธานี   ระยอง   บุรีรัมย์   หนองบัวลำภู   ปัตตานี
  พะเยา   ประจวบคีรีขันธ์   สระแก้ว   มหาสารคาม   อำนาจเจริญ   พังงา
  พิจิตร   พระนครศรีอยุธยา     มุกดาหาร   อุดรธานี   พัทลุง
  พิษณุโลก   เพชรบุรี     ยโสธร   อุบลราชธานี   ภูเก็ต
  เพชรบูรณ์   ราชบุรี     ร้อยเอ็ด     ยะลา
  แพร่   ลพบุรี         ระนอง
  แม่ฮ่องสอน   สมุทรปราการ         สงขลา
  ลำปาง   สมุทรสงคราม         สตูล
  ลำพูน   สมุทรสาคร         สุราษฎร์ธานี
  สุโขทัย   สระบุรี        
  อุตรดิตถ์   สิงห์บุรี        
  อุทัยธานี   สุพรรณบุรี        
    อ่างทอง        
    กรุงเทพมหานคร