จ.สุพรรณบุรี
อ.บางปลาม้า
ต.โคกคราม
ต.บางปลาม้า
ต.ตะค่า
ต.บางใหญ่
ต.กฤษณา
ต.สาลี
ต.ไผ่กองดิน
ต.องครักษ์
ต.จรเข้ใหญ่
ต.บ้านแหลม
ต.มะขามล้ม
ต.วังน้ำเย็น
ต.วัดโบสถ์
ต.วัดดาว