ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใส่เพิ่มให้เพียงพอสำหรับข้าวไวต่อช่วงแสง

ไนโตรเจน (N) 6 กิโลกรัมต่อไร่

ฟอสฟอรัส (P2O5) 0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)

โพแทสเซียม (K2O) 0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามชนิดของดิน
 คำแนะนำ : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือ หลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่

ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใส่เพิ่มให้เพียงพอสำหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

ไนโตรเจน (N) 12 กิโลกรัมต่อไร่

ฟอสฟอรัส (P2O5)   0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)

โพแทสเซียม (K2O)   0 (ไม่จำเป็นต้องใส่)
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามชนิดของดิน
 คำแนะนำ : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0
 
หลังหว่านข้าว 20-25 วัน หรือ หลังปักดำ 7-10 วัน

ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวแตกกอ

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
 
ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
  ควรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบเศษซากพืช ควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น