โดยเริ่มปลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 61 เพื่อให้บานพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561
ติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้ที่ :  สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  ม.3  ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 
                                              
เบอร์โทรศัพท์  087- 6187887 , 081- 4877899   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ขอเชิญร่วมปลูกปอเทืองเนื่องในงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561