ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการดินถมบดอัดแน่น จำนวน 4,160 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงิน 956,800.00 บาท
- แบบปร.5
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดินถมบดอัดแน่น 4,160 ลบ.ม.
-รายละเอียดปริมาณงานและราคา
-รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ