เปิดเคล็ดลับความหอม ของข้าวหอมมะลิไทย ทำอย่างไร (23 พ.ย. 2565)
4 สมาคมใหญ่ร่วมมือปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ยกระดับข้าวรักษ์โลก “BCG Model” ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (21 พ.ย. 2565)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (18 พ.ย. 2565)
อธิบดีกรมการข้าว ปลื้ม ข้าวไทยลุงบุญมี เตรียมเสิร์ฟความอร่อยสู่การประชุมผู้นำ APEC (15 พ.ย. 2565)
“เฉลิมชัย” กำชับ ชป. เริ่มจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 65/66  พร้อมรับมือฝนใต้อย่างต่อเนื่อง (15 พ.ย. 2565)
อ.ต.ก. พร้อมเปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค ช่วยเหลือเกษตรกรให้นำผลผลิต (15 พ.ย. 2565)
“รมว.เฉลิมชัย” มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พอใจผลงาน สศก. โชว์ความสำเร็จ 3 ปี (15 พ.ย. 2565)
กรมข้าวน้อมรำลึกน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14 พ.ย. 2565)
รองกฤษ เตรียมนำทีมถก ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (14 พ.ย. 2565)