ประกาศรายชื่อข้าราชการสตรีผู้ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่เทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 (30 ม.ค. 2567)
โฆษกเกษตรฯ ชี้แจง รมว.ธรรมนัส” ติดตามข้อร้องเรียน ”พี่ศรี“ อย่างใกล้ชิด ยึดหลักธรรมาภิบาลตรวจสอบได้ (29 ม.ค. 2567)
กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ (29 ม.ค. 2567)
โฆษกเกษตรฯ เผย รมว.ธรรมนัส สั่งตรวจสอบ กรณีรวบ “ศรีสุวรรณ” ย้ำ ขรก.เกษตรฯ ต้องโปร่งใสมีหลักธรรมาภิบาล (27 ม.ค. 2567)
​ทปษ.รมว.กษ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (27 ม.ค. 2567)
ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล" (26 ม.ค. 2567)
ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด  ย้ำบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (26 ม.ค. 2567)
อสป. ตรวจเยี่ยมพื้นที่มุ่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงระนอง (26 ม.ค. 2567)
กรมประมง กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 2567-2568 ระหว่างวันที่ 1 – 29 ก.พ. 2567  (26 ม.ค. 2567)