โชว์ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรชื่นใจ ผลผลิตสูง ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเยี่ยม (21 มี.ค. 2561)
เคาะสถานการณ์ปาล์ม ปี61 กนป. ผลักดันการส่งออกต่อเนื่อง แก้ปัญหาสต็อกส่วนเกินในประเทศ (20 มี.ค. 2561)
แนะ ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เกษตรกร ต.นาดี จ.หนองคาย การันตีผลสำเร็จ เลี้ยงง่าย-กำไรงาม (19 มี.ค. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าหารือทูตเกษตรฯ ผลักดันความร่วมมือด้านวิชาการและเปิดตลาดนำเข้า-ออก หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปต่างประเทศให้สูงขึ้น (19 มี.ค. 2561)
รมช.เกษตรฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาให้ผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (19 มี.ค. 2561)
ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับภาคเอกชน ศึกษาดูงานความก้าวหน้าของไทยในการสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมหาช่องทางยกระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น (19 มี.ค. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ชีววิถี ผลิตแตนเบียนแก้ปัญหาหนอนหัวดำ (19 มี.ค. 2561)
เกาะติดโครงการหนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เมืองอุบล ผลผลิตพร้อมออกตลาดปลาย เม.ย.นี้ (16 มี.ค. 2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ “ลักษณ์” ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563 (15 มี.ค. 2561)