เกษตรฯ เร่งเครื่อง Big Data ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล (8 ต.ค. 2561)
รมช.วิวัฒน์ ย้ำปลูกผักปลอดสารพิษ และใช้เกษตรอินทรีย์ ช่วยให้ประชาชนสุขภาพดี (8 ต.ค. 2561)
รมว.กฤษฎา พร้อมลุยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (8 ต.ค. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (8 ต.ค. 2561)
ไทยนิยม หนุนสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบได้มาตรฐานยิ่งขึ้น (5 ต.ค. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้ามหกรรมวันดินโลก 2561 จัดยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ (5 ต.ค. 2561)
รมช.ลักษณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี (5 ต.ค. 2561)
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศพก. อ.ชะอำ เน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน (4 ต.ค. 2561)
รมช.วิวัฒน์ ลงพื้นที่ทุ่งมหาราช เล็งพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ (4 ต.ค. 2561)