กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้บริโภครับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย (14 ก.ย. 2563)
กระทรวงเกษตรฯ สร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” (14 ก.ย. 2563)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รอบ 2 พร้อมกันทั่วประเทศ 14 – 22 ก.ย. 63 นี้ คณะกรรมการเห็นชอบ ปลดล็อคคุณสมบัติเกษตรกรเพื่อความยืดหยุ่น (12 ก.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส ร่วมประชุม Kick off วันดินโลก (10 ก.ย. 2563)
รมช.มนัญญา รุกเดินหน้าเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โคนมนครปฐม จำกัด (10 ก.ย. 2563)
“รมช.ประภัตร” เล็งผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ (9 ก.ย. 2563)
เร่งติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (6 ก.ย. 2563)
ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick off) จ.สตูล (6 ก.ย. 2563)
รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก (5 ก.ย. 2563)