เฝ้าระวังสวนกล้วยหอมป้องโรคระบาดปานามา (29 พ.ย. 2561)
“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายางพารา (29 พ.ย. 2561)
ตุลาคม ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3.86% สศก. คาด ธันวาคม ยังทรงตัว (28 พ.ย. 2561)
รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (28 พ.ย. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ ‘หนุนช๊อปยางเพื่อชาติ’ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราของไทย (28 พ.ย. 2561)
รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” (27 พ.ย. 2561)
เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (27 พ.ย. 2561)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่ ๕ ธันวา “วันดินโลก ปี ๒๕๖๑” (27 พ.ย. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 2 (26 พ.ย. 2561)