กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” (15 ส.ค. 2561)
มช.ลักษณ์ ตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน มุ่งจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต (14 ส.ค. 2561)
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคเกษตรโดยใช้กลไกสหกรณ์ (10 ส.ค. 2561)
เกษตรฯ ไม่ยั้งสั่งเผากิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออกกว่า 4 หมื่นกิ่ง (10 ส.ค. 2561)
รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบุรี (8 ส.ค. 2561)
สศก. ร่วมเวทีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เร่งเครื่อง กรอบยุทธศาสตร์จัดการด้านอาหารไทย ระยะ 20 ปี (8 ส.ค. 2561)
เปิดผลศึกษาพฤติกรรมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ แนะรุกตลาดให้เข้าถึงง่าย เพิ่มสัดส่วนผู้บริโภคในประเทศ (7 ส.ค. 2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เล็งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6 ส.ค. 2561)
รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันยังควบคุมปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานได้ตามแผน (6 ส.ค. 2561)