รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ (28 ต.ค. 2562)
“มนัญญา” ลุยนำร่อง ‘อุทัยธานีเมืองหลวงปลอดสารพิษ’ (28 ต.ค. 2562)
กระทรวงเกษตรฯ หนุน “พะเยาโมเดล” นำร่องขายข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน (24 ต.ค. 2562)
รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร (21 ต.ค. 2562)
กระทรวงเกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา (21 ต.ค. 2562)
‘ประภัตร’ ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ (17 ต.ค. 2562)
รมว.กษ. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เปิดป้ายโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ (17 ต.ค. 2562)
‘ประภัตร’ ติวเข้มกรมการข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน เชื่อมโยงตลาดออนไลน์ (16 ต.ค. 2562)
รมช.ธรรมนัส คิกออฟ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 ต.ค. 2562)