ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและสถานการณ์ COVID-19 (2 เม.ย. 2563)
ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2 เม.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง (2 เม.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน (2 เม.ย. 2563)
รมช.มนัญญา สั่งการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ สู้วิกฤตไวรัสโควิค – 19 (2 เม.ย. 2563)
กระทรวงเกษตรฯ เข้มกันโควิด-19 เปิดบริการออนไลน์ครบทุกด้าน (1 เม.ย. 2563)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน (1 เม.ย. 2563)
อธิบดีกรมปศุสัตว์ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายหารือแนวทางการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (31 มี.ค. 2563)
รมช.มนัญญา เดินหน้าพ่นยาฆ่าโควิด ขอประชาชนอยู่บ้านช่วยชาติ (31 มี.ค. 2563)