ชป.บริหารน้ำหลาก ควบคู่รับมือเอลนีโญ เก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด ก่อนหมดฝน (22 ก.ย. 2566)
กรมพัฒนาที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ทุ่งมหาราช (22 ก.ย. 2566)
อ.ส.ค. บุกตลาดโยเกิร์ตกรอบขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ เปิดตัว “ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ” ตราไทย-เดนมาร์ค (22 ก.ย. 2566)
กรมพัฒนาที่ดิน ชูผลงานวิจัยชนะเลิศ ปลูกมะคาเดเมียผสมพืชไร่ฯ บ้านห้วยน้ำขาว (22 ก.ย. 2566)
ชป.เร่งเก็บน้ำปลายฝน-เตรียมรับฤดูแล้ง (15 ก.ย. 2566)
กรมปศุสัตว์ เผยความสำเร็จของการได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 (15 ก.ย. 2566)
กรมประมงปั้น “กะพงทอง  ปลิงทะเล  ปูทะเล” ขึ้นแท่นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเกรดพรีเมี่ยม เล็งป้อนวัตถุดิบสู่ตลาดโรงแรม-ร้านอาหาร กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ   (15 ก.ย. 2566)
อ.ต.ก. นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพ ขยายตลาดส่งออก มุ่งสู่งาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” ณ กรุงริยาด (15 ก.ย. 2566)
พด.ชู Zero Waste Village หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทุกมิติ (15 ก.ย. 2566)