รมช.ธรรมนัส ลุยตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน คลองสุนัขหอน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (17 ม.ค. 2563)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ศึกษาดูงานโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (17 ม.ค. 2563)
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี (17 ม.ค. 2563)
‘ประภัตร’ นำคณะลุยนครปฐม เร่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (15 ม.ค. 2563)
รมช.กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุน “พะเยาโมเดล” (15 ม.ค. 2563)
รมช.มนัญญาเตรียมปั้นเกษตรรุ่นใหม่ (13 ม.ค. 2563)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (13 ม.ค. 2563)
รมช.ประภัตร บุกเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (13 ม.ค. 2563)
รมช.มนัญญา ชื่นมื่นเปิดงาน Green D ชู PGS ยกระดับเกษตรกร (13 ม.ค. 2563)