รัฐมนตรีเกษตรฯ รุกวางรากฐานช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันนโยบายลดต้นทุน ผุดเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ 650 แห่ง (28 มิ.ย. 2559)

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำสูงสุดถึง 50% เริ่มจำหน่าย 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 59 นี้ (28 มิ.ย. 2559)

กระทรวงเกษตรฯ เร่งสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน (27 มิ.ย. 2559)

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (27 มิ.ย. 2559)

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่ง สศก.ประเมินผลกระทบกรณีประเทศอังกฤษประชามติออกจากกลุ่มอียู (British Exit - Brexit) ต่อเศรษฐกิจการเกษตรไทย (27 มิ.ย. 2559)

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเร่งแผนดันงานวิจัยจากหิ้งสู่เกษตรกร ยก 4 งานวิจัยดีเด่นนำร่องต่อยอดสู่เกษตรกร (24 มิ.ย. 2559)

เกษตรฯ รุกตอกย้ำความเชื่อมั่นการผลิตสินค้าเกษตรไทย พร้อมขยายความร่วมมือด้านเกษตรกับตลาดต่างประเทศ เชิญคณะทูตานุทูตกว่า 30 ประเทศ ศึกษาดูงานคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย (16 มิ.ย. 2559)