เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถขอรับสารเร่งพด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) ตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน โดยขอรับบริการด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชน ในวันและเวลาราชการ.......หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2453 2217
 

 

 
 
 
 
 
 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
 
แฝก เมล็ดปอเทือง
 
ปูนมาร์ล โดโลไมท์ รับตรวจดิน