โครงการอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560  18 ม.ค. 60
สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  22 ธ.ค. 59
สาธิตการทำและการใช้สารไล่แมลงศัตรูพืช จากสารเร่ง พด.7  21 ธ.ค. 59
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2560  3 ธ.ค. 59
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560  29-30 พ.ย. 59
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ฝั่งธนบุรี) ปีงบประมาณ 2560  4 พ.ย. 59
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ฝั่งพระนคร) ปีงบประมาณ 2560  2 พ.ย.. 59